Kervan da Brüt takas uygulaması ve internetten işlem yasağı sona erdi

Kervansaray Yatırım Holding hakkında SPK tarafından yaklaşık 4 yıl önce 03.04.2014 tarihinde verilen Brüt takas uygulaması ve internetten işlem yasağı sona erdi.

 

KAP ta yapılan açıklama ile Brüt takas uygulaması ve internetten işlem yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Kısa bir süre önce şirket tarafından 1TL fiyat ile 25 milyon hisse satışı gerçekleştirilmişti. Daha önce bu yasakların kalkması için defalarca talepte bulunan şirketin bu isteği SPK tarafından kabul görmemişti. 25 milyon hisseyi satın alan kişinin devreye girerek bu yasakların kalkmasında etkili olduğu ve hissenin yakın izleme pazarından(Gözaltı) çıkması için çalışmaları hızlandırdığı konuşuluyor.
Kap ta yapılan açıklamalar şu şekilde;

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Açıklamalar
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) pay piyasasına ilişkin olarak Kurul Karar  Organı’nın 03.04.2014 tarihli toplantısında alınan ve Kurulun 2014/10 sayılı Haftalık Bülteninde  yayınlanan kararı,
“4. Diğer Yaptırım ve Tedbirler  A. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Kervansaray, Şirket) pay piyasasında 15.11.2013-  21.01.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda;
1) 6362 sayılı SPKn’nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, 04.04.2014 tarihli işlemlerden  başlamak üzere, Kervansaray pay piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının  takas süresinin sonunda dağıtılması hususlarında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye  bildirimde bulunulmasına,
2) 6362 sayılı SPKn’nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, mevcut tüm üyelerini  bilgilendirmesini teminen, 04.04.2014 tarihinden başlamak üzere,  i. Kurulumuzun Seri:V, N65 sayılı Tebliği’nin 9 uncu maddesinde öngörülen bir  müşterinin takası henüz gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda  oluşacak açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında uygulanan net varlık bulundurma  zorunluluğunun, Kervansaray pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonun  tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanması,
ii. Kervansaray pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında  dikkate alınmaması,
iii. Seri:V, N65 sayılı Tebliği’nin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında müşterinin net  varlığının hesaplanmasında Şirket paylarının özkaynak olarak kabul edilmemesi,
iv. Kervansaray pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, internet  üzerinden müşterilerinden Kervansaray paylarına ilişkin alım-satım emri kabul etmelerinin  yasaklanması hususlarında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirimde bulunulmasına,
3) 6362 sayılı SPKn’nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde, Kervansaray paylarının açığa  satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden  çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.’ye bildirimde bulunulmasına
karar verilmiştir.”  şeklindedir.
Kurul Karar Organı’nın 22.03.2018 tarihli toplantısında, KERVN pay piyasasına ilişkin  olarak, KERVN paylarının D grubu pay statüsünde olması nedeniyle tabi olduğu kısıtlamalarda herhangi bir değişiklik olmaksızın, Kurul Karar Organı’nın 03.04.2014 tarihli kararıyla getirilen  söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir