Çemaş teknik iflas kapsamına girdi

Sert fiyat hareketlerine sahne olan Çemaş Döküm, 35 milyon lira zarar edince özsermayesi 80 milyon liraya geriledi.

 

2017 bilançosunda 35 milyon lira zarar açıklayan Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin (CEMAS) özsermayesi 80 milyon liraya düştü. Şirketin, 237 milyon lira ödenmiş sermayesinin 2/3’ünü kaybetmesi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376. Maddesi gereğince teknik iflas kapsamına girdiği belirtiliyor. Borca batık durum olarak da bilinen teknik iflas nedeniyle şirket yönetiminin bir dizi tedbirler alması gerektiği vurgulanıyor. Şirketin son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler tutarının 2/3’ünün zarar nedeniyle karşılıksız kalması halinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul, sermayenin tamamlanması veya 1/3’ü ile yetinme kararlarını almazsa şirket sona eriyor.

MECNUR ÇOLAK VE EKİBİ İŞ BAŞINDA

Son dönemde firari manipülatör Mecnur Çolak ve borsada ismi sık sık manipülasyonlara karışan Metin Yüksel ve Haluk Bahadır gibi isimlerin operasyon yaptığı iddia edilen ÇEMAŞ hisseleri 2 lira seviyesinden 7 liraya kadar hızlı bir yükseliş kaydetti. Patron Rıza Kutlu Işık’ın da alım yaparak operasyona destek olduğu iddiası borsa kulislerinde konuşuluyor. Bugün ise yüzde 20 oranında değer kaybederek taban olan hisseler 5.48 liraya geriledi.
Bu arada hisselerin defter değeri 34 kuruş.

TEKNİK İFLAS NE ANLAMA GELİYOR

Teknik iflasa yol açan nedenler ile yapılması gereken işlemler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede;

“(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.” hükmü yer almaktadır.

Özetle, şirketin son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler tutarının 2/3’ünün zarar nedeniyle karşılıksız kalması halinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul, sermayenin tamamlanması veya 1/3’ü ile yetinme kararlarını almazsa şirket sona ermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir